Αρχική / (3D) Κοσμήματα-Σφραγιδόλιθοι / Σφραγιδόλιθος [Λ 3183]

Σφραγιδόλιθος [Λ 3183]

Σφραγιδόλιθος από κυανόχρωμο πέτρωμα, φακοειδής, με μία σφραγιστική επιφάνεια και διαμπερή οπή κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Στη σφραγιστική επιφάνεια απεικονίζεται όρθια πτερωτή μορφή, η οποία πλαισιώνεται από δύο αντωπά τοποθετημένα ζώα. Το έκθεμα εντοπίστηκε στην ελληνοσουηδική ανασκαφή στο Καστέλι Χανίων και χρονολογείται στην Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδο.

Πηγή Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων
Προέλευση Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Υλικό Λίθος
Διαστάσεις
Σύντομη περιγραφή

Καστέλλι Χανίων ,Ελληνοσουηδική ανασκαφή (GSE) ,Σφραγιδόλιθος με απεικόνιση όρθιας πτερωτής μορφής που πλαισιώνεται από δυο αντωπά ζώα,Υστερομινωική ΙΙΙ περίοδος (1400-1100 π.Χ.),Δ= 1,9 εκ. Πχ.= 0,7 εκ.

Χρονολόγηση 1400 π.Χ.
1100 π.Χ.
Υστερομινωική εποχή ΙΙΙ
Βιβλιογραφική παραπομπή Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων